ارتباط با ما

کرج - مطهری - به سمت آزادگان - بعد از پل شهدای روحانی - کوچه ابوعلی سینا (کسری سابق) - پلاک 139 - واحد 9 طبقه 3

تماس از ساعت 9 الی 17:30 13 ، بجز روزهای پنجشنبه و جمعه

1158 46 34 - 026 

96 83 224 0919